Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở GDĐT (2951 văn bản)
536/SGDĐT-GDTrHTX 07/04/2020 Tiếp tục triển khai việc dạy - học qua internet và tạo điều kiện tốt hơn để giáo viên bộ môn dạy học trực tuyến trong trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
533/KH-SGDĐT 06/04/2020 Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2020
530/SGDĐT-CTTTPC 03/04/2020 Phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Internet "Học sinh chung tay phòng, chống đẩy lùi dịch Covid-19"
523/SGDĐT-CTTTPC 03/04/2020 Tăng cường công tác quản lý các ấn phẩm nhập khẩu sử dụng, lưu hành trong các cơ sở giáo dục
521/SGDĐT-GDTrHTX 01/04/2020 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020
520/SGDĐT-CTTTPC 01/04/2020 Phát động hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"
490/SGDĐT-GDTrHTX 27/03/2020 Hướng dẫn dạy học qua Internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
471/KH-SGDĐT 24/03/2020 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương
470/KH-SGDĐT 24/03/2020 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
468/SGDĐT-GDTrHTX 23/03/2020 Triệu tập họp Câu lạc bộ hiệu trưởng các trường THCS
143/QĐ-SGDĐT 20/03/2020 Thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý, triển khai dạy học qua internet trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 tại các trường THPT, TT GDTX-BDNV tỉnh, TT GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố.
441/SGDĐT-CTTTPC 18/03/2020 Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ
431/SGDĐT-CTTTPC 17/03/2020 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các văn bản QPPL về lĩnh vực GDTC, thể thao và y tế trường học
417/SGDĐT-GDTrHTX 16/03/2020 Tăng cường các hình thức dạy học qua Internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
416/SGDĐT-VP 16/03/2020 Tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên do dịch bệnh Covid-19