Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở GDĐT (2951 văn bản)
643/TB-SGDĐT 24/04/2020 Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và ngày Quốc tế Lao động 1/5
286/QĐ-SGDĐT 21/04/2020 Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện trước khi học sinh trở lại học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Dương
630/SGDĐT-VP 21/04/2020 Chuẩn bị và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại
623/KH-SGDĐT 21/04/2020 Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên trong trường học năm 2020
572/SGDĐT-KHTC 17/04/2020 Thông báo triển khai thực hiện kế hoạch bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
582/SGDĐT-GDTrHTX 17/04/2020 V/v thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh
578/SGDĐT-CTTTPC 17/04/2020 Triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
570/SGDĐT-CTTTPC 15/04/2020 Phát động tham gia Cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ"
569/KH-SGDĐT 15/04/2020 Kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020
557/SGDĐT-GDTrHTX 13/04/2020 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7
566/SGDĐT-GDTrHTX 14/04/2020 V/v tổ chức dạy tiếng Anh qua Internet cho học sinh cấp Tiểu học, THCS và THPT năm học 2019-2020
556/SGDĐT-GDTrHTX 13/04/2020 Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình học tập qua Internet
543/SGDĐT-GDTrHTX 09/04/2020 Hướng dẫn báo cáo triển khai thực hiện việc dạy-học qua Internet và tạo điều kiện tốt hơn để giáo viên bộ môn dạy-học trực tuyến trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19
540/KH-SGDĐT 08/04/2020 Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
539/SGDĐT-GDTrHTX 07/04/2020 Biên soạn bộ đề ôn tập 9 môn thi THPT Quốc gia 2020