Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở GDĐT (2951 văn bản)
811/SGDĐT-GDTrHTX 28/05/2020 Tổ chức thực hiện công tác PCGD-XMC năm 2020
807/SGDĐT-CTTTPC 27/05/2020 Tăng cường các giải pháp an toàn trong trường học trên địa bàn tỉnh
790/SGDĐT-GDMN 22/05/2020 Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc cho trẻ tại cơ sở GDMN
796/SGDĐT-CTTTPC 25/05/2020 Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020
780/SGDĐT-CTTTPC 22/05/2020 Tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020
781/SGDĐT-GDTrHTX 22/05/2020 Thay đổi thời điểm Hội thảo chuyên đề Câu lạc bộ hiệu trưởng các trường THCS
768/SGDĐT-CTTTPC 20/05/2020 Tổ chức các hoạt động truyền thông về chăm sóc SKSS/SKTD cho học sinh năm 2020
735/SGDĐT-GDTrHTX 14/05/2020 Triệu tập hội thảo chuyên đề Câu lạc bộ hiệu trưởng các trường THCS
739/SGDĐT-CTTTPC 14/05/2020 Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020
728/SGDĐT-CTTTPC 13/05/2020 Phát động Cuộc thi “Vẽ tranh tuyên tuyền về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy” năm 2020
730/SGDĐT-CTTTPC 13/05/2020 Triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020
701/SGDĐT-CTTTPC 08/05/2020 Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học
666/SGDĐT-CTTTPC 29/04/2020 Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các trường học
658/SGDĐT-VP 28/04/2020 V/v cho học sinh đi học trở lại từ ngày 04/5/2020 sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19
649/SGDĐT-CTTTPC 24/04/2020 Hưởng ứng Thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhân Ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện - 07/4" năm 2020