Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở GDĐT (2979 văn bản)
129/QĐ-SGDĐT 04/03/2019 Thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT Thị xã Tân Uyên
379/SGDĐT-GDTrHTX 05/03/2019 Biên soạn đề thi thử môn Toán cho Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019
354/KH-SGDĐT 01/03/2019 Kế hoạch tổ chức Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" tỉnh Bình Dương lần thứ XIII - Năm 2019
127/QĐ-SGDĐT 01/03/2019 Quyết định ban hành thể lệ Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" tỉnh Bình Dương lần thứ XIII - Năm 2019
331/SGDĐT-GDTH 27/02/2019 Danh sách giáo viên đủ điều kiện thi vòng thực hành Hội thi "Giáo viên dạy giỏi" cấp tiểu học năm học 2018 - 2019
125/QĐ-SGDĐT 27/02/2019 Thành lập Ban Giám khảo chấm thực hành hội thi "Giáo viên dạy giỏi" cấp tiểu học năm học 2018-2019
255/SGDĐT-VP 18/02/2019 Thay đổi lịch triệu tập Hội nghị giao ban giữa học kỳ II năm học 2018-2019
105/QĐ-SGDĐT 18/02/2019 Thanh tra chuyên ngành TT GDNN-GDTX huyện Phú Giáo
258/SGDĐT-GDTrHTX 18/02/2019 Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
247/SGDĐT-KTQLCLGD 14/02/2019 Điều chỉnh thời gian tổ chức kiểm tra học kỳ 2 năm học 2018-2019
254/SGDĐT-TCCB 15/02/2019 Triệu tập đại biểu tham dự tập huấn triển khai thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
97/QĐ-SGDĐT 13/02/2019 Thành lập Hội đồng chấm thi Vòng chung kết xếp hạng-Hội thi GV dạy giỏi-Giải thưởng Võ Minh Đức lần thứ XI, NH 2018-2019 cấp THCS, THPT và GDTX
226/SGDĐT-GDTrHTX 11/02/2019 Công bố kết quả GV dạy giỏi theo Thông tư 21 và hướng dẫn thi chung kết xếp hạng - Hội thi GV dạy giỏi Giải thưởng Võ Minh Đức cấp THCS, THPT, GDTX lần thứ XI NH 2018-2019
220/SGDĐT-CTTTPC 31/01/2019 Tổ chức Lễ tổng kết và trao thưởng Giải Thể thao học sinh tỉnh NH 2018-2019
81/QĐ-SGDĐT 30/01/2019 Ban coi thi hội thi "Giáo viên dạy giỏi" cấp tiểu học năm học 2018-2019