Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở GDĐT (2979 văn bản)
908/SGDĐT-TCCB 20/05/2019 Triệu tập giáo viên tham dự bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên năm học 2018-2019 và hè năm 2019
885/SGDĐT-GDTrHTX 16/05/2019 Tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 5 của Cộng sự tiếng Nhật tại tỉnh Bình Dương
884/SGDĐT-CTTTPC 16/05/2019 Triển khai thực hiện chỉ thị 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục
862/SGDĐT-CTTTPC 14/05/2019 Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019
858/SGDĐT-CTTTPC 14/05/2019 Phát động Cuộc thi "Vẽ tranh tuyên truyền về phòng, chống ma túy" năm 2019
839/SGDĐT-CTTTPC 14/05/2019 Phát động tham gia "Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Bình Dương" lần X - Năm 2019
831/SGDĐT-GDTrHTX 13/05/2019 Triệu tập CB-GV tham dự Hội thảo khoa học "Giáo dục STEM/STEAM: đi từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo"
830/SGDĐT-GDTrHTX 13/05/2019 Thông báo kế hoạch sử dụng giáo trình Family and Friends để dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5 từ năm học 2019-2020
823/SGDĐT-CTTTPC 13/05/2019 Tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2019
810/SGDĐT-CTTTPC 09/05/2019 Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước dịp hè 2019
804/SGDĐT-CTTTPC 09/05/2019 Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục
805/SGDĐT-GDTrHTX 09/05/2019 Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2018-2019
792/SGDĐT-VP 07/05/2019 Triệu tập Hội nghị giao ban cuối năm học 2018-2019 khối Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố
720/SGDĐT-GDTrHTX 24/04/2019 Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cấp THCS, THPT, GDTX hè 2019 và năm học 2019-2020
743/SGDĐT-CTTTPC 26/04/2019 Triển khai Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về phòng, chống thiên tai