Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở GDĐT (2979 văn bản)
1131/QĐ-SGDĐT 13/06/2019 Thành lập Đoàn thanh tra công tác in sao đề thi và coi thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
1128/QĐ-BCĐ 12/06/2019 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất các Điểm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
1129/QĐ-SGDĐT 12/06/2019 Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
1047/BCĐ 07/06/2019 V/v đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
1043/KH-SGDĐT 07/06/2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2019-2022
1032/SGDĐT-CTTTPC 06/06/2019 Phát động học sinh tham gia chương trình "Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2019)
1014/SGDĐT-GDTrHTX 31/05/2019 Tổ chức tập huấn phương pháp dạy học cho giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2019-2020
1005/SGDĐT-GDTH 30/05/2019 Triển khai Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề "Giữ trọn ước mơ"
985/SGDĐT-CTTTPC 28/05/2019 Phát động tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
967/SGDĐT-CTTTPC 28/05/2019 Tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ hè và kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
962/SGDĐT-CTTTPC 28/05/2019 Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới và Tháng hành động vì môi trường
961/KH-SGDĐT 28/05/2019 Kế hoạch tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2019-2021
929/SGDĐT-VP 22/05/2019 Hướng dẫn báo cáo tổng kết nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018-2019
926/SGDĐT-KHTC 22/05/2019 Chuẩn bị cơ sở vật chất trường học để phục vụ khai giảng năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
495/QĐ-SGDĐT 21/05/2019 Quyết định v/v khen thưởng các cá nhân đạt giải Hội thi Olympic Tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2018-2019