Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở GDĐT (2951 văn bản)
1787/QĐ-SGDĐT 07/10/2020 Ban hành Điều lệ Giải Bóng chuyền truyền thống Ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm 2020
1697/SGDĐT-GDTrHTX 06/10/2020 Triệu tập Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 khối GDTrH-GDTX
1692/SGDĐT-GDTrHTX 06/10/2020 Hướng dẫn triển khai giáo trình tiếng Anh mới dành cho học sinh lớp 1 từ năm học 2020-2021 và tập huấn giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học
1686/SGDĐT-GDTrHTX 06/10/2020 Hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học theo Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT
1827/QĐ-SGDĐT 01/10/2020 Kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp, việc thực hiện chương trình dạy học, việc thực hiện đồng phục của học sinh và các khoản thu đầu năm học 2020-2021
1660/SGDĐT-VP 01/10/2020 V/v thực hiện Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2020 - 2021
1657/SGDĐT-TTr 01/10/2020 Tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2020-2021
1730/QĐ-SGDĐT 29/09/2020 Kiện toàn Tổ nghiệp vụ bộ môn THPT và GDTX năm học 2020-2021
1612/KH-SGDĐT 28/09/2020 Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học và tập huấn, bồi dưỡng giáo viên môn Giáo dục thể chất năm học 2020-2021
1601/SGDĐT-CTTTPC 28/09/2020 Phối hợp triển khai Chiến dịch tiêm chủng bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2020
1594/SGDĐT-CTTTPC 25/09/2020 Phát động tham gia Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020
1584/SGDĐT-GDTH 24/09/2020 Hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học từ năm 2020
1574/SGDĐT-VP 22/09/2020 Triệu tập dự Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 của ngành GDĐT
1563/SGDĐT-GDTrHTX 22/09/2020 Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cấp THCS, THPT, GDTX năm học 2020-2021
1454/SGDĐT-CTTTPC 18/09/2020 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục QP-AN trong các trường phổ thông năm học 2020-2021