Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở GDĐT (2962 văn bản)
1302/SGDĐT-GDTrHTX 09/07/2019 Triệu tập dự lớp Bồi dưỡng thường xuyên hè năm 2019 nội dung 2
1300/SGDĐT-GDTrHTX 08/07/2019 Tuyển sinh lớp 10 GDTX năm học 2019-2020
1299/SGDĐT-CTTTPC 08/07/2019 Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về cải cách TTHC ngành Công thương" năm 2019
1245/SGDĐT-GDTrHTX 03/07/2019 Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động tại trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện
1236/SGDĐT-CTTTPC 02/07/2019 Báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch số 1034/KH-SGDĐT ngày 07/6/2019 của Sở GDĐT
1231/SGDĐT-GDTrHTX 01/07/2019 Về việc đăng ký dự tuyển chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và nghiệp vụ sư phạm (ICT) cho giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học, THCS và THPT năm 2019
1207/SGDĐT-CTTPC 28/06/2019 Phát động tham gia các Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trên Internet" năm 2019
1206/SGDĐT-CTTPC 28/06/2019 Phát động, hưởng ứng tham gia Cuộc thi "Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật" lần I năm 2019
625/SGDĐT-KHTC 09/04/2019 Thông báo triển khai thực hiện kế hoạch bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
1113/SGDĐT-CTTTPC 17/06/2019 Phát động tham gia Cuộc thi vẽ tranh "Vì môi trường tương lai" lần thứ II, năm 2019
1110/SGDĐT-TTr 17/06/2019 Thông báo triệu tập họp tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
1133/QĐ-SGDĐT 13/06/2019 Thành lập Đoàn thanh tra công tác phúc khảo bài thi tự luận Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
1132/QĐ-SGDĐT 13/06/2019 Thành lập Đoàn thanh tra công tác chấm bài thi tự luận Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
1131/QĐ-SGDĐT 13/06/2019 Thành lập Đoàn thanh tra công tác in sao đề thi và coi thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
1128/QĐ-BCĐ 12/06/2019 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất các Điểm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019