Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở GDĐT (2962 văn bản)
1480/KH-SGDĐT 07/08/2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm học 2019-2020
1475/SGDĐT-GDTrHTX 07/08/2019 Cung cấp kết quả học tập môn tiếng Anh của học sinh lớp 12 năm học 2018-2019 cho Bộ GDĐT
1468/SGDĐT-VP 06/08/2019 Triệu tập dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo
1461/KH-SGDĐT 05/08/2019 Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng giáo viên môn GDQP-AN các trường THPT năm học 2019-2020
1443/SGDĐT-VP 31/07/2019 Triệu tập dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1393/SGDĐT-GDTH 26/07/2019 Hướng dẫn chuẩn bị sách giáo khoa lớp 1 năm học 2019-2020
1394/SGDĐT-GDTH 26/07/2019 Hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 cấp tiểu học
1388/SGDĐT-GDTrHTX 23/07/2019 Triệu tập giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học, THCS và THPT học lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh và nghiệp vụ sư phạm năm học 2019-2020
1381/SGDĐT-GDTrHTX 23/07/2019 Triệu tập giáo viên cốt cán giảng dạy nội dung giáo dục an toàn giao thông cấp THCS
1375/SGDĐT-GDTrHTX 22/07/2019 Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp THCS và THPT năm học 2019-2020
1373/SGDĐT-VP 22/07/2019 Triệu tập Hội nghị giao ban chuẩn bị năm học mới 2019-2020 khối các phòng GDĐT
1123/QĐ-SGDĐT 06/06/2019 Tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp trồng người" cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh Bình Dương
1321/KH-SGDĐT 12/07/2019 Kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025
1320/KH-SGDĐT 12/07/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025
1311/SGDĐT-GDTrHTX 10/07/2019 Đính chính Công văn số 1300/SGDĐT-GDTrHTX ngày 08/7/2019 hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 GDTX năm học 2019-2020