Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở GDĐT (2962 văn bản)
1632/SGDĐT-GDTrHTX 27/08/2019 Triệu tập tập huấn Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, khiếm thính
1644/KH-SGDĐT 27/08/2019 Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng GV môn GDTC các trường THPT và đội ngũ GV cốt cán trường TH, THCS năm học 2019-2020
1638/SGDĐT-GDTrHTX 27/08/2019 Hướng dẫn thực hiện chương trình tiếng Anh liên kết tại trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2019-2020
1612/SGDĐT-GDTrHTX 26/08/2019 Tham dự buổi giới thiệu cộng sự tiếng Nhật nhiệm kỳ VI năm học 2019-2020
1607/SGDĐT-CTTTPC 26/08/2019 Tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô
1395/QĐ-SGDĐT 05/08/2019 Quyết định v/v tặng Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm học 2018-2019
1415/Qđ-SGDĐT 15/08/2019 Quyết định v/v công nhận Danh hiệu thi đua và tặng Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019
1600/SGDĐT-CTTTPC 22/08/2019 Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
1598/SGDĐT-CTTTPC 21/08/2019 Triệu tập giáo viên dự Lớp tập huấn, bồi dưỡng môn GDQP-AN năm học 2019-2020
1596/SGDĐT-CTTTPC 21/08/2019 Phát động tham gia Liên hoan phim toàn quốc về ATGT năm 2019
1595/SGDĐT-CTTTPC 21/08/2019 Triệu tập đại biểu dự Hội thảo, tập huấn nâng cao chất lượng công tác ATTP trong các trường học
1571/KH-SGDĐT 19/08/2019 Kế hoạch tổ chức Hội thảo, tập huấn chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác bảo đảm ATTP trong các trường học có tổ chức bếp ăn tập thể, căng tin có kinh doanh ăn uống trên địa bản tỉnh
1542/SGDĐT-VP 16/08/2019 Hướng dẫn nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9, tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2019-2020
1496/SGDĐT-TCCB 09/08/2019 Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức lớp bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục trung học phổ thông hè năm 2019
1487/SGDĐT-KTQLCLGD 08/08/2019 Điều chỉnh thời gian đăng ký nhập học vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020