Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở GDĐT (2962 văn bản)
1895/SGDĐT-VP 19/09/2019 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2019-2020
1643/QĐ-SGDĐT 16/09/2019 Quyết định ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Dương lần thứ X - Năm học 2019-2020
1633/QĐ-SGDĐT 13/09/2019 Thành lập Đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp, thực hiện chương trình dạy học, thực hiện đồng phục của học sinh và các khoản thu đầu năm học 2019-2020
1818/SGDĐT-CTTTPC 11/09/2019 Triệu tập học sinh nhận học bổng Chương trình "9999 Tết" năm học 2019-2020
1817/SGDĐT-CTTTPC 11/09/2019 Tổ chức Chương trình truyền thông giáo dục ý thức sử dụng nguồn nước sạch, xử lý chất thải, rác thải, nước thải cho học sinh năm học 2019-2020
1787/SGDĐT-CTTTPC 06/09/2019 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020
1785/SGDĐT-CTTTPC 06/09/2019 Hướng dẫn xét chọn học sinh nhận trợ cấp học phí năm học 2019-2020 của Hội từ thiện Tzu Chi Đài Loan
1784/SGDĐT-CTTTPC 06/09/2019 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN trong các trường phổ thông năm học 2019-2020
1777/SGDĐT-KTQLCLGD 04/09/2019 Thông báo kết quả kỳ thi chọn HSG THPT cấp tỉnh năm học 2019-2020
1775/SGDĐT-CTTTPC 04/09/2019 Hướng dẫn thực hiện giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường học năm học 2019-2020
1771/SGDĐT-CTTTPC 04/09/2019 Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp khai giảng năm học 2019-2020
1665/KHPH-SGDĐT 30/08/2019 Kế hoạch phối hợp công tác bảo đảm ATTP tại các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2019-2023
1652/SGDĐT-CTTTPC 03/09/2019 Tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng, sởi trong trường học
1659/KH-SGDĐT 30/08/2019 Triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" trong ngành Giáo dục giai đoạn 2019-2025
1647/SGDĐT-TTr 29/08/2019 Tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2019-2020