Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở GDĐT (2951 văn bản)
1945/SGDĐT-CTTTPC 25/09/2019 Triệu tập học sinh, sinh viên trợ cấp học phí năm học 2019-2020 của Hội từ thiện Tzu Chi Đài Loan
1927/SGDĐT-KTQLCLGD 24/09/2019 Triệu tập đại biểu dự họp mặt tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2018-2019
1921/SGDĐT-VP 23/09/2019 Kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục
1907/KH-SGDĐT 23/09/2019 Kiểm tra các địa điểm tổ chức giảng dạy ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa - luyện thi đại học, giáo dục kỹ năng sống và tư vấn du học NH 2019-2020
1895/SGDĐT-VP 19/09/2019 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2019-2020
1643/QĐ-SGDĐT 16/09/2019 Quyết định ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Dương lần thứ X - Năm học 2019-2020
1633/QĐ-SGDĐT 13/09/2019 Thành lập Đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp, thực hiện chương trình dạy học, thực hiện đồng phục của học sinh và các khoản thu đầu năm học 2019-2020
1818/SGDĐT-CTTTPC 11/09/2019 Triệu tập học sinh nhận học bổng Chương trình "9999 Tết" năm học 2019-2020
1817/SGDĐT-CTTTPC 11/09/2019 Tổ chức Chương trình truyền thông giáo dục ý thức sử dụng nguồn nước sạch, xử lý chất thải, rác thải, nước thải cho học sinh năm học 2019-2020
1787/SGDĐT-CTTTPC 06/09/2019 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020
1785/SGDĐT-CTTTPC 06/09/2019 Hướng dẫn xét chọn học sinh nhận trợ cấp học phí năm học 2019-2020 của Hội từ thiện Tzu Chi Đài Loan
1784/SGDĐT-CTTTPC 06/09/2019 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN trong các trường phổ thông năm học 2019-2020
1777/SGDĐT-KTQLCLGD 04/09/2019 Thông báo kết quả kỳ thi chọn HSG THPT cấp tỉnh năm học 2019-2020
1775/SGDĐT-CTTTPC 04/09/2019 Hướng dẫn thực hiện giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường học năm học 2019-2020
1771/SGDĐT-CTTTPC 04/09/2019 Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp khai giảng năm học 2019-2020