Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở GDĐT (2906 văn bản)
1571/KH-SGDĐT 19/08/2019 Kế hoạch tổ chức Hội thảo, tập huấn chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác bảo đảm ATTP trong các trường học có tổ chức bếp ăn tập thể, căng tin có kinh doanh ăn uống trên địa bản tỉnh
1542/SGDĐT-VP 16/08/2019 Hướng dẫn nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9, tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2019-2020
1496/SGDĐT-TCCB 09/08/2019 Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức lớp bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục trung học phổ thông hè năm 2019
1487/SGDĐT-KTQLCLGD 08/08/2019 Điều chỉnh thời gian đăng ký nhập học vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020
1480/KH-SGDĐT 07/08/2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm học 2019-2020
1475/SGDĐT-GDTrHTX 07/08/2019 Cung cấp kết quả học tập môn tiếng Anh của học sinh lớp 12 năm học 2018-2019 cho Bộ GDĐT
1468/SGDĐT-VP 06/08/2019 Triệu tập dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo
1461/KH-SGDĐT 05/08/2019 Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng giáo viên môn GDQP-AN các trường THPT năm học 2019-2020
1443/SGDĐT-VP 31/07/2019 Triệu tập dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1393/SGDĐT-GDTH 26/07/2019 Hướng dẫn chuẩn bị sách giáo khoa lớp 1 năm học 2019-2020
1394/SGDĐT-GDTH 26/07/2019 Hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 cấp tiểu học
1388/SGDĐT-GDTrHTX 23/07/2019 Triệu tập giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học, THCS và THPT học lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh và nghiệp vụ sư phạm năm học 2019-2020
1381/SGDĐT-GDTrHTX 23/07/2019 Triệu tập giáo viên cốt cán giảng dạy nội dung giáo dục an toàn giao thông cấp THCS
1375/SGDĐT-GDTrHTX 22/07/2019 Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp THCS và THPT năm học 2019-2020
1373/SGDĐT-VP 22/07/2019 Triệu tập Hội nghị giao ban chuẩn bị năm học mới 2019-2020 khối các phòng GDĐT