Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở GDĐT (2979 văn bản)
2500/SGDĐT-CTTTPC 27/11/2019 Phát động tham gia cuộc thi "Tự hào Việt Nam" lần thứ III năm 2019
1847/QĐ-SGDĐT 25/11/2019 Thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2019-2020
2491/SGDĐT-GDTrHTX 25/11/2019 Hướng dẫn chi tiết Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2019-2020
2488/SGDĐT-KTQLCLGD 25/11/2019 Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2020-2021
1827/QĐ-SGDĐT 19/11/2019 Thanh tra hành chính trường THPT Trần Văn Ơn, thị xã Thuận An
2422/SGDĐT-GDTrHTX 18/11/2019 Tiếp tục hướng dẫn tổ chức Cuộc thi Olympic học sinh giỏi Ngữ văn THPT - Giải thưởng Sao khuê lần thứ X năm học 2019 - 2020
2414/KH-SGDĐT 15/11/2019 Tổ chức Chương trình "Chạy xe đạp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông" và Tổng kết, trao giải Hội thi An toàn giao thông học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2019-2020
2410/KH-SGDĐT 14/11/2019 Kế hoạch tổ chức Hội thi An toàn giao thông học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2019-2020
2379/TB-SGDĐT 08/11/2019 Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019
2391/SGDĐT-GDTrHTX 11/11/2019 Triệu tập bồi dưỡng giáo viên bộ môn Lịch sử cấp THCS và THPT
2368/KH-SGDĐT 07/11/2019 Tổ chức Cuộc thi Olympic học sinh giỏi Toán - Giải thưởng Lương Thế Vinh cho HS THPT và GDTX năm học 2019-2020
2387/SGDĐT-VP 11/11/2019 Triệu tập Hội nghị giao ban giữa học kỳ I năm học 2019-2020 khối các phòng GDĐT
2380/SGDĐT-GDTrHTX 08/11/2019 Triệu tập giáo viên cấp THPT học lớp bồi dưỡng chuyên môn năm 2019
2370/SGDĐT-CTTTPC 07/11/2019 Báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc
2346/SGDĐT-GDTrHTX 05/11/2019 Triệu tập họp Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ hiệu trưởng các trường THCS