Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở GDĐT (2951 văn bản)
2067/SGDĐT-CTTTPC 10/10/2019 Hướng dẫn xét chọn học sinh nhận học bổng của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
2066/SGDĐT-CTTTPC 10/10/2019 Triệu tập tham dự tập huấn và tham gia Diễn đàn về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng, chống HIV/AIDS, ma túy năm học 2019-2020
2040/SGDĐT-CTTTPC 08/10/2019 Triển khai Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 24/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
2042/SGDĐT-GDTrHTX 08/10/2019 Quản lý, sử dụng Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử từ năm 2019-2020
2039/SGDĐT-VP 08/10/2019 Thực hiện Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2019-2020
2019/SGDĐT-CTTTPC 04/10/2019 Triệu tập học sinh nhận "Học bổng KOCHAM - Nâng bước ước mơ" lần 6 năm 2019
1696/QĐ-SGDĐT 03/10/2019 Thanh tra hành chính Trường THPT Thái Hòa thị xã Tân Uyên
1698/QĐ-SGDĐT 03/10/2019 Quyết định ban hành Điều lệ Giải Bóng chuyền truyền thống ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm 2019
1697/QĐ-SGDĐT 03/10/2019 Quyết định ban hành Điều lệ Giải Cầu lông ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm 2019
1993/SGDĐT-VP 02/10/2019 Triệu tập Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020
1682/QD-SGDĐT 30/09/2019 Kiện toàn Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiệu trưởng các trường THCS tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2019-2021
1965/KH-SGDĐT 30/09/2019 Kế hoạch thao giảng, dự giờ nâng cao chất lượng dạy và học môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ năm học 2019-2020
1964/SGDĐT-GDTrHTX 30/09/2019 Hướng dẫn triễn khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020
1972/SGDĐT-CTTTPC 30/09/2019 Hướng dẫn xét chọn học sinh nhận Học bổng Homtamin lần 7 năm 2019
1971/SGDĐT-CTTTPC 30/09/2019 Hướng dẫn xét chọn học sinh nhận Học bổng "KOCHAM - Nâng bước ước mơ" lần 6 năm 2019