Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở GDĐT (2979 văn bản)
358/SGDĐT-CTTTPC 06/03/2020 Triển khai thực hiện những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học
342/SGDĐT-GDTrHTX 05/03/2020 Chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19
320/SGDĐT-TTr 02/03/2020 Tạm hoãn kiểm tra hoạt động giảng dạy ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa - luyện thi đại học, giáo dục kỹ năng sống và tư vấn du học
325/SGDĐT-GDTrHTX 03/03/2020 Triệu tập tham dự Bồi dưỡng nâng cao chất lượng thi THPT quốc gia năm 2020
317/SGDĐT-VP 02/03/2020 Thông báo mời họp lãnh đạo các phòng GDĐT
314/SGDĐT-VP 28/02/2020 Cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19
300/SGDĐT-CTTTPC 26/02/2020 Chuẩn bị và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại
292/SGDĐT-GDTrHTX 25/02/2020 Nộp bản sao chứng chỉ năng lực tiếng Anh của giáo viên của giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học, THCS và THPT để phục vụ thanh tra Đề án ngoại ngữ
286/SGDĐT-GDTrHTX 25/02/2020 Kiểm tra, thanh tra việc đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2019
269/SGDĐT-GDTrHTX 20/02/2020 Triệu tập bồi dưỡng viên chức thư viện cấp THCS và cấp THPT
253/SGDĐT-KTQLCLGD 19/02/2020 Điều chỉnh ra đề kiểm tra học kỳ 2 của các phòng GDĐT năm học 2019-2020
239/KH-SGDĐT 17/02/2020 Kế hoạch điều chỉnh nội dung Kế hoạch số 219/KH-SGDĐT ngày 12/02/2020 của Sở GDĐT v/v tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020
237/SGDĐT-VP 15/02/2020 Tiếp tục cho học sinh tỉnh Bình Dương kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 29/02/2020 để phòng dịch bệnh Covid-19
219/KH-SGDĐT 12/02/2020 Kế hoạch tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020
200/SGDĐT-CTTTPC 10/02/2020 Chuẩn bị các điều kiện cho học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh nCoV