Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Chính phủ (83 văn bản)
1483/QĐ-TTg 17/08/2010 Phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020
959/QĐ-TTg 24/06/2010 Quyết định Phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020
49/2010/NĐ-CP 14/05/2010 Quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
Dự thảo 20/04/2010 Dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
15/2010/QĐ-TTg 03/03/2010 Quyết định về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập
06/2010/QĐ-TTg 25/01/2010 Quyết định về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
239/QĐ-TTg 09/02/2010 Quyết định phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015
872/VPCP-KGVX 05/02/2010 Hoán đổi ngày nghỉ vào dịp tết âm lịch 2010 đối với cán bộ, công chức, viên chức
2186/QĐ-TTg 24/12/2009 Quyết định về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 – 2012
Dự thảo 14/12/2009 Dự thảo lần 2 nghị định quy định cơ chế thu và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015
2021/QĐ-TTg 03/12/2009 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chi tiết thi hành Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
137/2009/QĐ-TTg 02/12/2009 Quyết định phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng
Dự thảo 28/11/2009 Dự thảo nghị định quy định cơ chế thu và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015
1928/QĐ-TTg 20/11/2009 Quyết định Phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”
102/2009/NĐ-CP 06/11/2009 Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước