Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Tuần 3 (Từ 14/01/2013 đến 19/01/2013)

Tuần 2 (Từ 07/01/2013 đến 11/01/2013)

Tuần 1 (Từ 31/12/2012 đến 05/01/2013)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 24/12/2012 đến 29/12/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 17/12/2012 đến 21/12/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 10/12/2012 đến 14/12/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 03/12/2012 đến 09/12/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 26/11/2012 đến 02/12/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 19/11/2012 đến 25/11/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 12/11/2012 đến 18/11/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 05/11/2012 đến 11/11/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 29/10/2012 đến 04/11/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 22/10/2012 đến 26/10/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 15/10/2012 đến 21/10/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 08/10/2012 đến 12/10/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 01/10/2012 đến 06/10/2012) điều chỉnh

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 24/9/2012 đến 28/9/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 17/9/2012 đến 21/9/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 10/9/2012 đến 15/9/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 03/9/2012 đến 07/9/2012)