Năm học 2016-2017, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 12/11/2012 đến 18/11/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 05/11/2012 đến 11/11/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 29/10/2012 đến 04/11/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 22/10/2012 đến 26/10/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 15/10/2012 đến 21/10/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 08/10/2012 đến 12/10/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 01/10/2012 đến 06/10/2012) điều chỉnh

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 24/9/2012 đến 28/9/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 17/9/2012 đến 21/9/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 10/9/2012 đến 15/9/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 03/9/2012 đến 07/9/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 27/8/2012 đến 01/9/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 20/8/2012 đến 25/8/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 13/8/2012 đến 18/8/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 06/8/2012 đến 10/8/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 30/7/2012 đến 05/8/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 23/7/2012 đến 27/7/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 16/7/2012 đến 20/7/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 09/7/2012 đến 13/7/2012)

Lịch làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (Từ 02/7/2012 đến 06/7/2012)