Năm học 2016-2017, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Xác nhận giá bán bình ổn sách giáo khoa các cấp, tập và dụng cụ học sinh


     Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
    

Ghi chú 541/STC-GCS
Ngày ban hành 19/04/2012
Người ký Phó Giám đốc Dương Ngọc Vân
Cơ quan ban hành Sở Tài chính
Tập tin đính kèm
541-STC-GCS.pdf