Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 02/2017/TT-VPCP
Ngày ban hành 31/10/2017
Người ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ