Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông tư quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 41/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2017
Người ký Bộ trưởng Trương Minh Tuấn
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông