Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
   

Ghi chú 05/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 02/02/2015
Người ký Thứ trưởng Phạm Minh Huân
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tập tin đính kèm
05-2015-TT-BLDTBXH.doc