Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp


     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
     

Ghi chú 04/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 02/02/2015
Người ký Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tập tin đính kèm
04-2015-TT-BLDTBXH.doc