Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác y tế, chữ thập đỏ và vệ sinh trường học năm học 2020-2021

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 1441/SGDĐT-CTTTPC
Ngày ban hành 17/09/2020
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo