Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hướng dẫn tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 1437/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
1437_SGDDT_GDTrHTX.pdf