Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hướng dẫn thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với GDMN, GDPT và GDTX trên địa bàn tỉnh Bình Dương

     Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.

Ghi chú 1228/HD-SGDĐT
Ngày ban hành 11/08/2020
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
1228_HD_SGDDT.pdf