Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triệu tập Hội nghị Tổng kết Giải thưởng Sao Khuê, Giải thưởng Lương Thế Vinh năm học 2019-2020


     Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.

Ghi chú 986/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày ban hành 22/06/2020
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
986-SGDDT-GDTrHTX.pdf