Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Quyết định v/v thành lập Đoàn thanh tra chấm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, lớp 6 tạo nguồn và lớp 6 tiếng Anh tăng cường năm học 2020-2021


    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.
    

Ghi chú 685/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành 26/06/2020
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
685-QD-SGDDT.pdf