Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo địa điểm đặt Điểm thi, Điểm chấm thi và thời gian kiểm tra CSVC chuẩn bị cho Kỳ thi TN THPT năm 2020

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 974/SGDĐT-KTQLCLGD
Ngày ban hành 19/06/2020
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
974_dia diem dat Diem thi THPT.pdf