Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo kết quả Cuộc thi "Vẽ tranh tuyên truyền về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy" năm 2020

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 945/TB-SGDĐT
Ngày ban hành 17/06/2020
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo