Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hướng dẫn triển khai thực hiện chế độ làm việc của giáo viên trong học kỳ 2 năm học 2019-2020


    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.
   

Ghi chú 934/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày ban hành 17/06/2020
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
934-SGDDT-GDTrHTX.pdf