Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triển khai Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề "Giữ trọn ước mơ"

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 1005/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành 30/05/2019
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo