Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triệu tập giáo viên dự Lớp bồi dưỡng hướng dẫn viên môn Bóng chày

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 2172/SGDĐT-CTTTPC
Ngày ban hành 21/10/2019
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo