Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tập huấn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học 2019-2020

  Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.

Ghi chú 2171/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày ban hành 21/10/2019
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
2171_SGDDT_GDTrHTX.pdf