Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triệu tập đại biểu tham gia Tập huấn kỹ năng lồng ghép giới trong công tác quản lý, công tác chủ nhiệm tại các cơ sở giáo dục năm học 2019-2020

   Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.

Ghi chú 2127/SGDĐT-BVSTBCPN
Ngày ban hành 16/10/2019
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
2127-SGDDT-BVSTBCPN.pdf