Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hướng dẫn thực hiện chương trình tiếng Anh liên kết tại trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2019-2020

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.

Ghi chú 1638/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày ban hành 27/08/2019
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
1638_SGDDT_GDTrHTX.pdf