Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Quyết định v/v tặng Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm học 2018-2019


    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.
    

Ghi chú 1395/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành 05/08/2019
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
1395-QĐ-SGDĐT.pdf