Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Quyết định v/v công nhận Danh hiệu thi đua và tặng Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019


    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.

Ghi chú 1415/Qđ-SGDĐT
Ngày ban hành 15/08/2019
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo