Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triệu tập đại biểu dự Hội thảo, tập huấn nâng cao chất lượng công tác ATTP trong các trường học

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 1595/SGDĐT-CTTTPC
Ngày ban hành 21/08/2019
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo