Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kế hoạch tổ chức Hội thảo, tập huấn chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác bảo đảm ATTP trong các trường học có tổ chức bếp ăn tập thể, căng tin có kinh doanh ăn uống trên địa bản tỉnh

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 1571/KH-SGDĐT
Ngày ban hành 19/08/2019
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo