Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức lớp bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục trung học phổ thông hè năm 2019

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 1496/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 09/08/2019
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
1496_SGDDT_TCCB.pdf