Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm học 2019-2020

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 1480/KH-SGDĐT
Ngày ban hành 07/08/2019
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo