Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triệu tập giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học, THCS và THPT học lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh và nghiệp vụ sư phạm năm học 2019-2020

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 1388/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày ban hành 23/07/2019
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
1388.SGDĐT-GDTrHTX.pdf