Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp trồng người" cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh Bình Dương

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 1123/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành 06/06/2019
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
1123_QD_SGDDT.pdf