Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về cải cách TTHC ngành Công thương" năm 2019

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 1299/SGDĐT-CTTTPC
Ngày ban hành 08/07/2019
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo