Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động tại trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện

    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.

Ghi chú 1245/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày ban hành 03/07/2019
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
1245_SGDDT_GDTrHTX.pdf