Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch số 1034/KH-SGDĐT ngày 07/6/2019 của Sở GDĐT

    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.

Ghi chú 1236/SGDĐT-CTTTPC
Ngày ban hành 02/07/2019
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo