Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Về việc đăng ký dự tuyển chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và nghiệp vụ sư phạm (ICT) cho giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học, THCS và THPT năm 2019

    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.

Ghi chú 1231/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày ban hành 01/07/2019
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
1231-SGDĐT-GDTrHTX.pdf