Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Phát động, hưởng ứng tham gia Cuộc thi "Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật" lần I năm 2019


    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.

Ghi chú 1206/SGDĐT-CTTPC
Ngày ban hành 28/06/2019
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
1206-SGDDT-CTTTPC.pdf
58-KH-HĐPH.pdf