Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo triển khai thực hiện kế hoạch bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương


     Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.
    

Ghi chú 625/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 09/04/2019
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
1411-KH-UBND .pdf
625-SGDDT-KHTC.pdf