Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Phát động tham gia Cuộc thi vẽ tranh "Vì môi trường tương lai" lần thứ II, năm 2019


     Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.
    

Ghi chú 1113/SGDĐT-CTTTPC
Ngày ban hành 17/06/2019
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo