Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thành lập Đoàn thanh tra công tác chấm bài thi tự luận Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 1132/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành 13/06/2019
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo